IZGLĪTĪBA UN PRAKSE

TĀLĀKIZGLĪTĪBA UN CITA PIEREDZE

Regulāri piedalos dažādās ar veselības veicināšanu un aprūpi saistītās Latvijas un ārvalstu (piem. Somijā, Spānijā, Beļģijā, Lietuvā u.c.) konferencēs, kongresos, meistarklasēs, semināros un kursos, kā arī pati lasu lekcijas, vadu terapeitiskos seminārus un meistarklases.

Paralēli terapeitiskajam darbam strādāju arī profesionālās akadēmiskās mūzikas jomā - esmu regulāri praktizējoša komponiste (pazīstama kā Agneta Krilova) un kormeistare/vokālā pedagoģe kamerkorī "Muklājs" (Rīga).

Šobrīd manā dzīvē ir ideālais abu manu vismīļāko darbu - terapijā un mūzikā - harmonija un balanss. Esmu laimīga gan, strādājot ar saviem pacientiem/ klientiem, gan, radot mūziku.

Mans moto terapijā: "Katrs jauns klients man ir kā jauna simfonija!"

Mg.Sc.Sal., Mg.Mus., Mg.Sc.Admin.      Agneta VOLKOVA


Sertificēta terapeite / Ārstniecības persona

Sertificētas ārstniecības personas Sertifikāta Nr. : 12599

Reģ. Nr. Latvijas Ārstniecības personu reģistrā: 61940049190


IZGLĪTĪBA
Maģistra grāds Veselības aprūpē (2013.)
Maģistra grāds Vadības zinībās / Izglītības vadībā (2019.)
Maģistra grāds Mūzikā / Kompozīcijā (2008.)

Geštalta psihoterapijas studijas Rīgas Geštalta institūtā (2020.-šim)  Psihoorganiskās analīzes psihoterapijas studijas                          Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrā (Briselē, Beļģijā) (2024.-šim)


STUDĒJUSI Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Geštalta institūtā, Baltijas Psiho-organiskās analīzes centrā (Briselē, Beļģijā), Liepājas Universitātē, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Sibeliusa Mūzikas akadēmijā (Helsinkos, Somijā).


TERAPEITISKĀ DARBA PIEREDZE (kopš 2010. gada)

VSIA Slimnīca "Ģintermuiža"

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

VSIA "Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīca"/Aknīstes slimnīca

Ogres Veselības centrs "Helios"

VC4 Bērnu veselības centrs

Salaspils Sociālais centrs

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" psihosociālās rehabilitācijas programma "Spēka avots"

Mūzikas terapijas pakalpojumi Ogres novada, Ikšķiles un Salaspils sociālo dienestu īstenotā ESF projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros. 

Atvērtās īslaicīgās (1 - 3 dienu) grupu terapijas dažādās institūcijās (piem., Ventspils bibliotēkā, VSIA slimnīcā "Ģintermuiža" Mākslu terapijas dienās, Rīgas Geštalta institūta vasaras skolā u.c.) 


DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ASOCIĀCIJĀS

Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība
Latvijas Mūzikas terapijas asociācija
Latvijas Geštalta terapijas asociācija
Latvijas Komponistu savienība